Skip to content

Keuren Wist u dat uw stellingen ieder jaar moeten worden gekeurd?

VEILIGHEID
Volgens de ARBO zijn werkgevers verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van hun personeel. Werknemers moeten er op kunnen vertrouwen dat ze werken met veilig en degelijk materieel. In art. 7.4a van de ARBO is vastgelegd dat arbeidsmiddelen als heftrucks, graafmachines, hijswerktuigen en magazijnstellingen periodiek gekeurd dienen te worden. Ondanks de periodieke keuringen, blijft werkgever formeel toch verantwoordelijk voor de uitvoering van de ARBO-wetgeving.

Een periodieke inspectie van uw magazijninrichting is daarom geen garantie dat er niets meer kan gebeuren, want het blijft natuurlijk een momentopname, maar het geeft wel de zekerheid en het bewijs dat u het nodige doet om een veilige werkomgeving te creeren.

REGELGEVING
Volgens de NEN 5051, 5052, 15620, 15629, 15635 en Arbowet- en regelgeving met betrekking tot keuring van magazijnstellingen.
Definitie keuring: “Een vaststelling van de schade en tevens een beoordeling daarvan met betrekking tot de oorspronkelijke geboden veiligheid en of deze nog kan worden gegarandeerd.” U krijgt van ons: Een rapportage met op- en aanmerkingen over de te inspecteren stellingmaterialen. Deze zal binnen 5 werkdagen naar u verstuurd worden. Na oplossing van de geconstateerde mankementen (indien van toepassing) zal u van ons digitaal een eindrapport ontvangen.
De algemene veiligheidsvoorschriften die in magazijnen van toepassing zijn dienen natuurlijk ten allen tijde in acht te worden genomen.
Bedenk dat regelmatige controle en vervanging van beschadigd materiaal de veiligheid in de werkomgeving en uiteindelijk ook de werkgever ten goede komt.

INSPECTIE
GS Montage voert in uw opdracht een veiligheidsinspectie in uw magazijn uit. Op basis van een inspectielijst voeren wij een visuele controle uit op de status van uw stellingen en het gebruik daarvan. Een visuele inspectie op vervorming van jukken, liggers, schoringen, legborden en draagarmen. Tevens wordt gelet op overbelasting van stellingmateriaalen de juiste plaatsing van uw goederen.

Vervolgens brengen wij daar een uitgebreid rapport over uit met suggesties ter verbetering en eventueel vervangen van materialen. In overleg kunnen wij deze verbeteringen voor u uitvoeren.

Contact Kom in contact met GS montage via onderstaande gegevens.

Honderdland 194 in Maasdijk